Zending in Togo

Wat is de link met Togo? Lees hieronder meer over ons werk in Togo en waarom we gebed vanuit Nederland voor ons werk hier zo essentieel vinden!

Sinds oktober 2011 zijn wij, Wijneke Vermeer en Alexandre Kanri, getrouwd en wonen wij in Togo, West Afrika. Op dat moment was mijn man bibliothecaris in de gemeentebibliotheek van onze stad, Atakpamé, én voorganger in een van de EGCT (Eglise de la Grace en Christ du Togo) -gemeenten. We kregen twee kinderen: Neline (nu bijna 9 jaar) en Niek (7 jaar). In 2016 kreeg mijn man de mogelijkheid om theologie te gaan studeren aan een klein protestants Bijbel Instituut in Brussel en keerden wij dus als gezin terug naar Nederland/België. Onze reis terug naar Togo liep vertraging op vanwege COVID, maar inmiddels mogen we sinds december 2020 hier de gemeente dienen. Mede dankzij steun uit Nederland kan mijn man de gemeente hier nu voltijds dienen als predikant. Samen met de andere ouderlingen hoopt hij het kleine Bijbel Instituut van de EGCT verder te ontwikkelen om de nieuwe generatie voorgangers toe te rusten vanuit Gods Woord.

Voor meer informatie over ons werk in Togo en het laatste nieuws, ga naar: http://www.zendingintogo.nl

Familie Kanri

Gebed is voor de zending essentieel!

Het onmogelijke werk van zending kan alleen worden volbracht door de kracht en wijsheid van God. Daarom moet gebed vooropstaan ​​bij al onze zendingsactiviteiten. De eerste strofen van het Onze Vader bewijzen de noodzaak van gebed voor het volbrengen van de opdracht die de Heere Jezus ons gaf: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde’ (Mattheüs 6:9-10). Verder moeten we bidden voor arbeiders (Mattheüs 9:37-38), open deuren (Kolossenzen 4:3) en duidelijkheid en vrijmoedigheid in de verkondiging van het Evangelie (Kolossenzen 4:4; Handelingen 4:29-30). Volgens Jezus is het door gebed dat we veel vrucht dragen en zo bewijzen Zijn discipelen te zijn (Johannes 15:7-8,16). Alle missionaire strategieën en ijverige activiteiten in de wereld zullen gebedsloosheid niet compenseren. (https://heartcrymissionary.com/about/who-we-are/core-convictions/)

Atakpamé, Togo