Waarom eigenlijk?

Waarom zou het belangrijk voor de gemeente zijnom samen te komen om te bidden; we bidden immers thuis??? Het voegt voor de Heere toch geen waarde toe; Hij hoort ons toch ook in de binnenkamer???

Mag ik een gebeurtenis met u delen? Een gebeurtenis waar ik ruim 23 jaar geleden getuige van was en die ik tot op de dag van vandaag nooit vergat! Het maakte een diepe indruk op mij en voor eens en voor altijd gaf het mij de diepe overtuiging dat onze gebeden juist hoorbaar voor anderen moeten zijn!

Ik was leerling verpleegkundige in een ziekenhuis in Engeland en liep stage op de afdeling hematologie. Op kamer 5 lag een jong tienermeisje met een agressieve vorm van leukemie. Ik weet het nog goed: het was zondag avond… de volgende ochtend zou haar chemotherapie startten en die zou haar immuunsysteem zo onderuithalen dat de artsen inschatten dat ze twee weken in een strikte isoleercel zou moeten. Haar overlevingskansen hingen ervan af of de behandeling aan zou slaan…

Haar vader, moeder en twee jongere broertjes waren op bezoek. Ik was precies even in de kamer toen de vader, heel beleefd, aan de mevrouw tegenover zijn dochter vroeg of ze het bezwaarlijk vond dat hij met zijn gezin bad… Dat was geen probleem. Het gebed dat volgde ben ik nooit vergeten. Ik heb vijftien minuten aan de grond genageld gestaan. De nood van dit gezin werd neergelegd bij hun hemelse Vader, de God Die aarde en hemel schiep. Zijn beloften werden in herinnering geroepen, Hij werd gedankt en geprezen voor het offer van Zijn Zoon. Er werd gebeden om vergeving van zonden en God werd gedankt voor de trouw en zorg die Hij in het verleden aan dit gezin bewees. Deze vader bad op zo’n vertrouwde manier, zo vol liefde, ontzag en eerbied dat Gods aanwezigheid voelbaar was. Het was overduidelijk dat dit zijn gewoonte was. Filippenzen 4:6 en 7 gingen letterlijk in vervulling:

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Na het amen was het duidelijk. Het maakte niet meer uit of de Heere zou besluiten zijn dochter thuis te halen of haar nog te sparen: Zijn Naam werd geprezen en deze dochter was absoluut, nu maar ook voor eeuwig en altijd, veilig in Jezus’ armen!

Nu wil ik u nog een keer de vraag stellen: als deze vader dit gebed ’s avonds thuis in zijn binnenkamer had gebeden… zou het hetzelfde geweest zijn? NEE! Ik weet absoluut zeker dat dit meisje keer op keer aan het gebed van haar vader heeft moeten denken. De Heere heeft het gebed van deze vader ongetwijfeld gebruikt om haar te bemoedigen, haar te herinneren aan het offer dat Zijn Zoon voor haar bracht en Zijn aanwezigheid met haar in die isolatiecel.

Zou het zo kunnen zijn dat de Heere Zijn gemeente ook op deze manier wil bemoedigen???