Themabrochure Samen Bidden

De themabrochure ‘Samen Bidden’ verscheen als bijlage bij de Waarheidsvriend (16 mei 2017). Auteur van deze brochure is dr. P. Veerman, als predikant verbonden aan de hervormde gemeente te Katwijk aan Zee.

In 2016 promoveerde hij op de studie ‘Bidden leren. Vergelijkend onderzoek naar het eigen karakter van het gebedsonderwijs in de Heidelbergse Catechismus.’

De brochure is hier te downloaden