Over de serie

We weten het allemaal, en het is zo makkelijk om het te bevestigen: gebed is belangrijk!  Het is onmisbaar voor het zendingswerk, maar… hoe kun je concreet bidden voor de zendingswerkers die je volgt en steunt? Hoe gedisciplineerd ben je zelf in het vragen om de werking van de Heilige Geest, zodat het Woord met kracht en autoriteit zal klinken? Verwachten we wel echt antwoord op onze gebeden? Ervaar jij ook een grote drempel als jou gevraagd wordt te bidden met anderen? Wat is de meerwaarde van gezamenlijk gebed voor de gemeente?

Deze en andere zaken komen aan de orde in deze online serie.

De serie bestaat uit tien lezingen. De lezingen hebben als doel het bidden voor de komst van Gods Koninkrijk te stimuleren… De Heere Jezus leert ons immers om te bidden: ; ‘Uw Koninkrijk kome’! De Engelstalige lezingen zijn ondertiteld en bij iedere lezing zijn er gespreksvragen.