Interviews

Tijdens de ‘COVID-lockdowns’ interviewde een gemeente in Wales een twintigtal oudere predikanten uit Engeland, Schotland en Wales, zodat de jongere generatie nog van hen zou kunnen leren ‘before they leave the stage’. Terugkijkend op hun pastoraten verbinden deze predikanten tijden van zegen op de prediking aan gebed dat daaraan voorafging. Aan het eind van iedere lezing is een korte video met extracten uit deze interviews te zien. Hieronder drie voorbeelden: