Informatie over de serie aanvragen

Hebt u vragen over het gebruik van deze serie binnen uw gemeente? Vul dan hieronder het contactformulier in.

    “[Als] Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.” (2 Kronieken 7:14)