Zijn onze gebeden in lijn met Gods grote plan?

Het is mijn ervaring dat het heel makkelijk is om in je gebeden te vervallen tot het uitsluitend bidden voor alle zorgen en moeiten om je heen. Uiteraard heeft het bidden voor onze zieke medemensen een plaats in onze gebeden en mogen we onze broeders en zusters en medemensen die door een moeilijke tijd heen gaan, bij de Heere brengen in gebed. Maar ik denk dat we niet mogen vergeten te bidden dat de Heere reddend werkt in de levens van zovelen om ons heen die vast koers hebben gezet naar een verloren eeuwigheid. We mogen niet vergeten te bidden voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk! Dat is Gods grote plan in deze wereld. En vervolgens zullen zij die de Heere Jezus als hun persoonlijke Heiland en Heere leren kennen, ontdekken dat als ze in een periode van moeite en ziekte belanden, ze op die momenten een hemelse Vader hebben Die hen erdoorheen zal dragen!

Hieronder een ietwat vrije vertaling uit een collectie gebeden uit het verleden. Let op de focus van dit gebed. Omdat deze site over het belang van eensgezind gebed gaat, heb ik het gebed vertaald vanuit een gezamenlijk perspectief.

Soevereine Heere,

Uw zaak, niet de onze, houdt ons hart bezig, en we doen met de grootste vrijmoedigheid een beroep op Uom Uw Koninkrijk op te richten in elke plaats waar de satan heerst.

Verheerlijk Uzelf en wij zullen ons verheugen, want Uw Naam eren is ons enige verlangen. We aanbidden U dat U God bent, en verlangen dat ook anderen dit weten, voelen en zich erin verheugen.

O, dat alle mensen U mochten liefhebben en prijzen, dat U alle glorie zult hebben van de intellectuele wereld!

Laat zondaars tot U gebracht worden omwille van Uw dierbare Naam!

Als we erover nadenken, is alles met betrekking tot de bekering van anderen zo donker als middernacht. Maar U kunt grote dingen doen! Hun bekering is Uw zaak en het is tot Uw glorie dat mensen gered worden.

Heere, gebruik ons zoals U wilt, doe met ons wat U wilt; maar o, bevorder Uw zaak, laat Uw Koninkrijk komen, laat Uw gezegend belang vooruitgaan in deze wereld!

O, brengt U grote aantallen binnen, tot Jezus! Laat ons die glorieuze dag zien en geef dat wij grijpen naar menigten van zielen.

Laat ons bereid zijn te sterven voor dat doel, en terwijl we leven, laten we ons inzetten voor U tot het uiterste van onze krachten, en onze tijd nuttig besteden aan dit werk, zowel in gezondheid als in zwakte.

Het is Uw zaak en Koninkrijk waar we naar verlangen, niet onze eigen dingen.

O, verhoort U ons gebed!

Uit: The Valley of Vision, Arthur Bennet (ed.), The Banner of Truth Trust, bladzijde 320 en 321.

Geef een reactie