Eten van andermans vruchten

Waarom is het belangrijk dat wij vrucht dragen??? John Owen geeft dit antwoord: zodat anderen van onze vruchten kunnen eten. Kinderen en jongeren die in een gemeente opgroeien, horen daar naast het luisteren naar Gods Woord op zondag… ook de vruchten te proeven die door dat Woord teweeggebracht worden in de levens van medegemeenteleden. Voordat ze zelf vruchten gaan dragen, zullen ze moeten zien en proeven wat echte vruchten van de Geest zijn. Terwijl het uiteraard essentieel is dat kinderen en jongeren meekomen naar, en luisteren in, de kerk… zijn kerkdiensten NIET de momenten waarop van andermans vruchten gegeten wordt. Je kunt als jongere in de kerk vijftien jaar naast een oudere gelovige zitten en nooit iets, of heel weinig ‘proeven’ van de wijsheid, het geloof, de liefde voor Christus, etc., die deze oudere gekregen heeft.

Hoe radicaal anders is dit in een gemeente waar een wekelijkse gebedssamenkomst is! Je bent in zo’n gemeente als jongere wekelijks getuige van geloof in God en Zijn beloften; je hoort hoe Gods beloften bepleit worden. Je bent er getuige van wanneer de Heere gebeden verhoort. Je leert er bidden en je leert er een van God afhankelijke houding, ook voor jouw dagelijkse leven. Calvijn beschrijft in de Institutie ook hoe de gebeden van een broeder tijdens de openbare gebeden anderen kunnen uitnodigen en opwekken tot groter geloof:

Maar het belangrijkste gebruik van de tong is het gebruik bij de openbare gebeden die in de vergadering der gelovigen gedaan worden; door welke gebeden bewerkt wordt dat wij God, Die wij in één geest en in hetzelfde geloof dienen, met één gemeenschappelijke stem en als het ware
allen tegelijk met dezelfde mond verheerlijken, en dat openlijk, zodat allen wederkerig de belijdenis des geloofs ontvangen, eenieder van zijn broeder, en allen door elkaars voorbeeld uitgenodigd en opgewekt worden.”

Institutie, boek III, hoofdstuk 20, paragraaf 31

Tot slot, zie hieronder een video van twee minuten waarin een predikant het belang van het horen van andermans gebeden onderstreept:

( https://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=122721831595678)

De volledige preek is te zien op sermonaudio.com.

Geef een reactie