Eensgezind gebed vindt plaats in Gods huis

“En kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.”

1 Petrus 2:4,5

Wat een genade! Iedereen die met oprecht geloof naar de Heere Jezus gaat, wordt een ‘levende steen’! Maar wel met het doel onderdeel te zijn van een geestelijk huis. Wanneer we als gemeente eensgezind bidden, dan brengen we als een geestelijk huis niet alleen onze geestelijke offers die God welgevallig zijn… Maar we oefenen ook gezamenlijk ons geloof, zodat we samen ‘in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus’ (Efeze 4:15). Lees 2 Kronieken 20:1-30. Mediteer erover en stel jezelf de vraag: hoort iedere levende steen uitsluitend thuis, in isolatie van de andere stenen te bidden, of is dit iets wat gedaan hoort te worden in Gods huis?

Kijk hieronder de volledige meditatie van ds. Prutow (15 minuten).

Geef een reactie