Bidden zoals de eerste Christen gemeenten

Ds. G Hemmings, Amyand Park Chapel, Londen.

Als gemeente samenkomen om Gods aangezicht te zoeken is geen bijzaak, maar absolute noodzaak! Want, zo zegt de Heere Jezus zelf: “zonder Mij kunt gij niets doen”!

Geef een reactie