Aanbevelingen

De serie over gebed is klaar voor gebruik… Elf intro’s, elf lezingen, elf stukjes interviews, gevolgd door elf keer gespreksvragen; klaar om gebruikt te worden door TFC’s, gebeds- of gemeentekringen. Wat een zegen om samen na te denken over het machtigste wapen van de christen en de gemeente: het gebed!

Naast aan te moedigen tot vuriger gebed voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk, benadrukt de serie ook het nut en de zegen van vereend gebed door en voor de gemeente. Dat wat de Engelstalige gereformeerde kerken kennen als de gemeentelijke ‘prayermeeting’. Deze gewoonte is ongebruikelijk voor de meeste gemeenten binnen de Nederlandse reformatorische gezindte.

Voor het gebruik van deze serie binnen gemeenten zal het goed zijn als kerkenraden/predikanten eerst van harte zelf deze serie kunnen aanbevelen voor gebruik binnen hun gemeente. De verantwoordelijkheid voor geloofstoerusting binnen de gemeente ligt immers bij hen. We zoeken predikanten/kerkenraadsleden die deze serie zouden willen toetsen aan de Bijbel en een aanbeveling zouden willen schrijven.